Varning för lustgas

Lustgas som berusningsmedel

- håll koll bland dina ungdomar om det förekommer

Vi har anledning att tro att det kan förekomma att ungdomar i Ockelbo inandas lustgas i berusande syfte.
Detta är mycket allvarligt. Det är därför av stor betydelse att alla som finns runt kommunens barn och ungdomar är uppmärksamma och håller ögonen öppna. Att inandas lustgas på detta sättkan ge bestående hjärnskador och kan även vara livshotande. 

Att använda lustgaspatroner är inget nytt fenomen och det är heller inte olagligt, men inte alla känner till riskerna som det medför att andas in gasen.

Man kan tro att det är ofarligt i och med att lustgaspatroner används inom sjukvården, men den lustgas som används inom sjukvården är uppblandad med syre för att minska risken för syrebrist. Att inhalera ren lustgas kan ibland ge skador på stämband, näsan och luftrör, men man kan också riskera medvetslöshet i och med syrebristen.

Patroner till lustgas används till bland annat ballonger och gräddsifoner/gräddsprutor och kan köpas i butiker och på nätet.

Fråga om råd
Du kan när som helst på dygnet prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 1177. 

Sök vård
Ring 112 och larma ambulans!

Vad kan du göra?

  • Prata med dina ungdomar, ställ frågor
  • Var uppmärksam på om ni hittar små patroner som de på bilden, kan också vara i annan färg

 

Vart kan du vända dig med frågor inom kommunen?
Ring receptionen socialtjänsten 0297-555 67

Informationen kommer från:
SSPF – Socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan Ockelbo

2019-08-13