Torghandel

Torghandel

på torget och på offentlig platsmark

Kommunen har 6 platser för torghandel placerade på torget i centrala Ockelbo. Platserna bokas genom kommunens växel som också tar in avgiften.

Upplåtelse av offentlig platsmark

Det som i detaljplaner är angivet som offentlig platsmark kan tillfälligt användas för andra ändamål ex.vis byggnadsställning, container, marknad etc. Tillstånd söks hos Polismyndigheten i Gävle och är avgiftsbelagd. Remiss skickas till kommunen, som ägare av marken, där tekniska förvaltningen beslutar om tillstånd eller avslag. Ansökan bör göras i god tid, 6-8 veckor före upplåtelsedatum.

Kontaktinformation

 • Ockelbo kommun
  Södra Åsgatan 30 D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 00
 • David Hedman
  Teknisk chef/Säkerhetschef
  816 80 Ockelbo
  0297-554 91
  073-726 29 75