Beläggningsarbete Norra Åsgatan

Trafikverket inleder den 1 september ett beläggningsarbete på väg länsväg 272, Norra Åsgatan. Sträckan är 1,4 kilometer och går från Sundsbron till Åmotskorsningen. Trafikpåverkan bedöms vara måttlig. Arbetet bedöms i nuläget pågå till den 1 oktober.

Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Trafikverket ska ta bort det översta slitlagret och lägga ett nytt lager med asfalt.

Du kan se status på Trafikverkets karta (öppnas på trafikverket.se)