Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Utmärkande för dessa regler är att de är generella - de gäller likadant i hela landet.

Förutom de generella reglerna i trafikförordningen finns Lokala trafikföreskrifter vilka är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd är kommunens trafiknämnd och ansvarar bland annat för att ta fram lokala trafikföreskrifter.

Alla lokala trafikföreskrifter för Ockelbo kommun finns i den för landet gemensamma databasen Svensk Trafikföreskriftsamling,  www.stfs.se