Snöröjning & sandning

Vid snöröjning & sandning

- här hittar du information

Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa god framkomlighet för alla trafikanter.

Vägföreningen ombesörjer väghållning i Ockelbos centralort i samarbete med Höga kusten och Trafikverket/PEAB. Ansvaret omfattar gator och gång/cykelvägar.

Ockelbogårdar ansvarar för gångvägar samt parkeringar och vägar i sina områden, som sköts av Höga kusten.

Snöröjning

Vägföreningen:

När det kommit 5 cm snö, har plogbilen normalt 6–8 timmar på sig att ploga sträckan. Halkbekämpas med sand.

Vid större snöfall kan det ta upp till 24 timmar. Snöröjningen sker enligt turordning nedan.

Prioritetsordningen vid snöröjning:

 1. Centrum (inkl. Sjöängsvägen) och bussvägar
 2. Skolor/förskolor
 3. Övriga områden

Sandning

I första hand prioriteras bussvägar, trafikleder, gator samt gång/cykelvägar. Dessa gator och cykelvägar halkbekämpas först och därefter prioriteras övriga gator och torg.

Sand finns att hämta utanför grindarna vid Hansson transport på vardagar 07-16. Egna hinkar och spadar gäller.

Ockelbogårdar ansvarar för gångvägar samt parkeringar och vägar i sina områden, som sköts av Höga kusten.

Kommunens skolor och förskolor

Höga kusten ansvarar för att skolor, förskolor och Bysjöstrand skottas och sandas.

Vid Jädraås och Lingbos förskolor snöröjer och sandar Höga kusten. Åmots förskola sköts av Åmek.

Beskrivning om hur Trafikverket/PEAB plogar i Ockelbo Kommun:

272-bilen utgår från Skog till OK/Q8.
303-bilen startar I Hagsta vänder korsning 272
Startar 546 Norrbo till 272 sen mot Åmot, Svartnäs och vid mycket snö tillbaka till 272 och vidare från OK/Q8 genom Jädraås och tillbaka. Är det lite snö tas Jädraås på vägen tillbaka från Svartnäs.
En maskin tar Åbyggeby, Ulvsta, 303,01 och Mo. En Maskin tar GC-vägar Ockelbo centrum.
Journummer ska ringas vid problem på dessa vägar, 072–533 32 14.
Peab, Michael Persson, 073-337 27 75.

Övriga vägar i Ockelbo kommun:

Ockelbo vägförening och vägfogde Hans Ledin 070-635 5274.

Snöröjare åt VF Ockelbo och på Stora Ensos vägar är:
Hanssons Transport Lars Hansson 070-543 5359, 0297-413 30
Jädraås vägförening och vägfogde Tage Kols 070-580 42 48.
Lingbo vägförening och vägfogde Mats Persson 072-571 37 88.
Åmot vägförening och vägfogde Stefan Wikholm 070-226 50 78.
Åmek 073-728 0068 ansvarar för skolan i Åmot, samt Ockelbogårdars områden.

Kontaktinformation

 • Kent Persson
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  070-414 14 25
 • Henrik Astner
  Administratör
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 54

Journummer Trafikverket

072–533 32 14

Kontakt Ockelbo VF

070-635 52 74

Kontakt Jädraås VF

070-580 42 48

Lingbo VF

072-571 37 88

Åmot VF

070-226 50 78