Snöröjning & sandning

Vid snöröjning & sandning

- här hittar du information

Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa god framkomlighet för alla trafikanter

Vägföreningen ombesörjer väghållning i Ockelbos centralort i samarbete med Samhall och Trafikverket/PEAB. Ansvaret omfattar gator och gång/cykelvägar.

Ockelbogårdar ansvarar för gångvägar samt parkeringar och vägar i sina områden, som sköts av Samhall.

Snöröjning

Vid normalt snöfall beräknas det ta cirka 8-10 timmar att snöröja alla gator och gångvägar i Ockelbo.

Vid större snöfall kan det ta upp till 24 timmar. Snöröjningen sker enligt turordning nedan.

Prioritetsordningen vid snöröjning:

 1. Ploga. (Siktröja)
 2. Sanda.
 3. Siktröja i korsningar för säkerhet.
 4. Bortforsling av snöansamlingar etc.
 5. Hyvla, bortforsla snömassor.

Sandning

I första hand prioriteras trafikleder, gator med samt prioriterade gång/cykelvägar. Dessa gator och cykelvägar halkbekämpas först och därefter prioriteras övriga gator, en del gångvägar och torg.

Från 12 mars finns sand att hämta utanför grindarna vid Hansson transport på vardagar 07-16. Egna hinkar och spadar gäller. Det tidigare sandtaget vid arbetscentralen bakom Ockelbo Lego-Mek är stängt då tältet rasat in tack vare snömängderna.

Ockelbogårdar ansvarar för gångvägar samt parkeringar och vägar i sina områden, som sköts av Samhall.

Kommunens skolor och förskolor

Samhall ansvarar för att skolor, förskolor och Bysjöstrand skottas och sandas.

Vid Jädraås och Lingbos förskolor snöröjer och sandar Samhall. Åmots förskola sköts av Åmek.

Beskrivning om hur Trafikverket/PEAB plogar i Ockelbo Kommun:

272 bilen utgår från Kilafors ner till korsningen 303/272 tar med sig slingan i Lingbo också.
TRV startar med 272 vid OK/Q8, sen 303:01 och vidare 303 mot Hagsta.
TRV bil startar korsningen 272/546 mot Åmot sen Svartnäs, Jädraås tillbaka mot Ockelbo.
TRV maskin kör cykelbanor Ockelbo centrum sen tar de Ulvsta/Åbyggeby/ Mo.
Journummer ska ringas vid problem på dessa vägar, 010-476 1402.
Peab under Jan-Erik Jansson, 073-384 82 79

Övriga vägar i Ockelbo kommun
Ockelbo vägförening och vägfogde Hans Ledin 070-635 5274.
Snöröjare åt VF Ockelbo och på Stora Ensos vägar är:
Hanssons Transport Lars Hansson 070-543 5359, 0297-413 30
Jädraås vägförening och vägfogde Tage Kols 070-580 42 48.
Lingbo vägförening och vägfogde Stefan Löfstrand 070-636 4675.
Åmot vägförening och vägfogde Stefan Wikholm 070-226 50 78.
Åmek 073-728 0068 ansvarar för skolan i Åmot, samt Ockelbogårdas områden.

Kontaktinformation

 • Lars Landström
  Södra Åsgatan 30 D
  816 30 Ockelbo
  0297-553 92
  070-160 41 71

Journummer Trafikverket

010-476 14 02

Kontakt Ockelbo VF

070-635 52 74

Kontakt Jädraås VF

070-580 42 48

Lingbo VF

070-636 4675

Åmot VF

070-226 50 78