ANHÖRIGSTÖD

Utdrag ur Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §

 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Vad innebär anhörigstöd?

Att ge eller få omsorg är en del av livet. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett lagstadgat ansvar att erbjuda stöd. Stödet till anhöriga är en viktig del i Socialnämndens uppdrag. Därför arbetar Socialförvaltningen med att utveckla formen för anhörigstöd i kommunen.

Många personer med långvarig funktionsnedsättning är i behov av stöd från sin anhöriga. För den som stödjer en närstående kan det vara viktigt att ha någon att vända sig till.

Ockelbo kommun har två anhörigstödjare, dit man kan vända sig för att få stöd i olika frågeställningar. Stödet ska utformas individuellt, anhöriga får därför gärna själva lämna förslag hur man vill att stödet ska utformas. Exempel på stöd är enskilda samtal, studiecirklar, hälsobefrämjande aktiviteter och föreläsningar.

Anhörigstödjarna når du via telefon tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan
kl. 08:30-10.00 på telefonnummer 070-160 56 08.

Vi nås också via mail, anhorigstod@ockelbo.se

Att få stöd är kostnadsfritt.