Personliga ombud

Personliga ombud

Det personliga ombudets insatser riktar sig till de personer som har psykisk funktionsnedsättning.

Ett personligt ombud kan vara "språkrör" för person med psykisk funktionsnedsättning om han/hon vill det och hjälpa honom/henne att få:

• Råd och stöd
• Samordning av olika insatser
• Individuell plan, om man önskar det 
• Kontakter med myndigheter, sjukvård och föreningar etc
• Vård, stöd och service utifrån önskemål, behov och laglig rätt

Insatserna är kostnadsfria och personliga ombuden har ingen
myndighetsutövning. Arbetet sker helt på uppdrag av dig som har en psykisk funktionsnedsättning.


Hur söker Du om Personligt Ombud


Du tar kontakt med ombudet direkt eller med hjälp av
någon annan. Det viktiga är vad du själv önskar. Efter avslutat
uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen
att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.


Ombudens upptagningsområde är kommunerna i Västra Gästrikland, d v s Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

Kontaktinformation

Thomas Lundqvist
Telefon:
026-24 11 74
073-02 44 914
E-post: thomas.lundqvist@sandviken.se

Carina Poulsen
Telefon:
026-24 18 18
073-02 44 913
E-post: carina.poulsen@sandviken.se

Växel: 026- 24 00 00

 

Relaterad information

Dokument

Personligt OmbudPDF