Utsatt för brott

Har någon slagit dig, hotat dig, mobbat dig eller tagit dina saker?

Information för barn och unga som blir utsatta för brott

Har någon slagit dig, hotat dig, mobbat dig eller tagit dina saker? Du är inte ensam. Det finns hjälp. Kolla www.jagvillveta.se. Där står det vad du kan göra om du eller någon av dina kompisar har blivit utsatta för brott.

Brottsoffermyndigheten har i samarbete med bland annat SKL tagit fram ett material som riktar sig till barn och unga som blir utsatta för brott.

Det består av en barnbok av Stina Wirsén som heter Liten och kan användas av till exempel förskolepersonal eller för läsning på bibliotek, samt en webbplats för barn och ungdomar mellan 4 och 17 år. Boken beställer du hos Brottsoffermyndigheten.

Beställ eller ladda ner boken Liten

Materialet riktar sig både till barn och unga som blir utsatta för brott men även till barn och unga som bevittnar våld i hemmet.