Familjebehandling

Ibland kan det vara bra att ha någon att tala med om sådant som man har bekymmer med. Socialtjänsten kan då erbjuda olika former av samtalsstöd. I kommunen finns två familjebehandlare att tillgå. Familjebehandling vänder sig till familjer med barn upp till 18 år. Du kan ansöka om familjebehandling genom att kontakta en socialsekreterare som då utreder familjens behov och därefter erbjuder en lämplig samtalsform eller stöd. I begreppet familjebehandling ingår olika former av samtalsstöd:

Samtal med hela familjen
Samtal med föräldrarna
Enskilda samtal med barnet/barnen
Stöd för ungdom med eget boende, samtalsstöd med hembesök.

Kontaktinformation