Synpunkter och klagomål

SYNPUNKTER & KLAGOMÅL

Synpunkter & klagomål

Många tycker att det är obehagligt att framföra kritik eller klagomål.
Ändå är det mycket viktigt att synpunkter och kritik kommer fram.

För att framföra Era synpunkter eller klagomål, skriv ut och skicka foldern eller hämta samma folder på Socialkontoret.