Socialförvaltningen

Välkommen till Socialförvaltningen

Ockelbo kommun erbjuder omsorg, vård och social service till sina invånare. Det gäller insatser för personer med olika typer av funktionsnedsättning, äldre, barn och familjer eller enskilda med problem. 

Tystnadsplikt

På socialtjänsten har alla anställda tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller Dina/Era personliga förhållanden. Handlingarna som kommer att finnas hos oss är sekretessbelagda och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem.

Synpunkter & klagomål

Många tycker att det är obehagligt att framföra kritik eller klagomål.
Ändå är det mycket viktigt att synpunkter och kritik kommer fram.

För att framföra Era synpunkter eller klagomål, skriv ut och skicka foldern eller hämta samma folder på Socialkontoret.

Kontaktinformation