Traktortåg och studentflak

Detta gäller för studentflak/traktortåg

- polisen informerar inför skolavslutningar

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

Mer information:

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/studentflak/