Wij Trädgårdar

Vision för arena Wij Trädgårdar

- anmäl intresse för att lägga anbud senast 15/9

Wij Trädgårdar, en av landets vackraste parker, ligger 25 minuter med en tågresa från Gävle och cirka två timmar från Stockholm. Här varvas odling och mat med konst och hantverk. Wij Trädgårdar är en ”glänta i skogen” fylld av upplevelser för alla sinnen, en arena för mötet mellan människor och platsen, som är naturnära och hållbar. Platsen kännetecknas av att vara jordnära med en herrgårdskänsla, där det odlas nära och är hållbart.

Vy från trädgårdens husVy över Wij trädgårdar

Det rör på sig hela tiden, året om. Arenan och dess aktörer inbjuder besökaren att stanna och förflytta sig under dagen. Från en fika på kaféet till visningsträdgårdarna, vidare till restaurangen för lunch eller middag och senare till kvällsevenemanget. Besökaren möts av ett varierande utbud under hela året och vill komma tillbaka flera gånger per år. Det räcker inte med ett besök, nästa gång erbjuds någon ny upplevelse. Det kan vara en upplevelse i form av ett större evenemang men också genom mindre tematiska upplevelser. Genom att nyttja platsens alla lokaler och ytor paketeras och erbjuds en variation av upplevelser.

Bild från evenemang på Wij trädgårdar Bild från evenemang på Wij trädgårdar

Maten som serveras är närodlad och med tydlig koppling till visningsträdgårdarna och andra odlingar som är nära. Att äta på Wij Trädgårdar är en sinnlig upplevelse.

Kock med nyplockade grönsaker Vy från fönster Bild på dessert från Wij trädgårdar

Vy från trädgårdens hus Bild från tårtbuffé Ett sovrum på Wij

Wij Trädgårdar visar upp ett mästerligt värdskap för besökarna. Hjälpsamma innan, under och efter besöket. Allt för att besökaren skall få ut det mesta och bästa av sitt besök. Aktörerna på Wij  Trädgårdar hittar tillsammans nya möjligheter. Det genom att nyttja områdets alla delar och genom samverkan med aktörer utanför Wij Trädgårdar. Samarbetet med fastighetsägare och Stiftelsen Wij Trädgårdar, som ansvarar för att ändamålet med platsen efterlevs och utvecklas, är fruktbart för alla parter. Det genom full transparens och att alla vet just sin roll och funktion på platsen Wij Trädgårdar.

Vy över Wij trädgårdar Vy över herrgården

Platsen Wij Trädgårdar består idag av flera olika verksamheter

Trädgårdsutbildning och visningsträdgårdar

Utbildningen är central för platsen och gör hela Wij Trädgårdar unik, den följer ett ettårigt odlingsår på Wij Trädgårdar, som därmed spänner från vårens frösådder till vinterns julmarknad. Här finns inte mindre än sex olika visningsträdgårdar. Det är Rosträdgården, Örtagården, Köksträdgården, Landskapsparken, Skogens Trädgård och Barnens Trädgård.

Trädgårdshandel

Trädgårdsmästare skördar under säsong, varje morgon, de finaste grönsaker och blommor och  levererar till butik. Färskare grönsaker finns inte att få tag på. Odlade med kärlek på Wij Trädgårdar.

Logi, konferens, evenemang, kafé & restaurang

Här finns Trädgårdens hus med logi, restaurang och kafé. I Herrgårdsbyggnaden hittar vi kafé och konferens med möjligheter till logi. På området genomförs flertalet evenemang årligen. Allt från konsert till höstmarknad och skördefest.

Utöver dessa verksamheter finns det idag flera olika externa hyresgäster inom kontor, konsthantverk och inredning.

Upphandling Wij Trädgårdar

Just nu pågår upphandlingsprocessen för att driva kommersiell verksamhet på Wij Trädgårdar. Ockelbo kommun kommer att överta fastigheterna på Wij Trädgårdar under året och är därför ansvarig för upphandlingen av den kommersiella verksamheten i parken. Fram till 15 september har stora och små aktörer möjlighet att anmäla intresse att lämna anbud på delar av, eller hela, verksamheten.

Via länken nedan kan man registrera sig för att ta del av anbudsinbjudan och alla relevanta dokument. Inköp Gävleborg ansvarar för själva upphandlingen och kan svara på frågor om upphandlingen.

Här finns anbudsinbjudan

I samband med denna upphandling förändras förutsättningarna för dagens verksamheter med undantag av trädgårdsutbildningen och visningsträdgårdarna.

För frågor om parken eller önskan om visning kontaktas:

Peter Rasmussen
Telefon 070-710 71 61
pr@destinationsbyggarna.se

Fakta om Wij Trädgårdar

- ca 12.000 betalande besökare mellan juni och september
- 22 % ökning logi gäster from 2016 - 2018 i Ockelbo kommun
- 2 timmar från Stockholm
- 25 minuter från Gävle