Information om fotografi och film

Ockelbo kommun fotograferar och filmar vid allmänna arrangemang, eller i syfte att informera om kommunens verksamheter. Vi gör detta för att marknadsföra kommunen och dess verksamheter med stöd av kommunikationspolicyn, beslutad av kommunstyrelsen (§55/2019).

Vi informerar om detta i samband med arrangemangen via informationsskyltar.

Om du inte vill bli fotograferad eller filmad kan du meddela detta till ansvarig på plats. Du kan också i efterhand meddela Ockelbo kommun att du inte önskar vara med på bild eller film. Kontakta då kommunen via mejl: kommun@ockelbo.se eller via växeln: 0297-555 00.