Medarbetare

På denna sida hittar du som medarbetare på Ockelbo kommun länkar till de system som går att komma åt via Internet/hemifrån.

Mer utförlig information kring distansåtkomst till våra system hittar du på Obonätet.

Intranätet Obonätet

Intranätet Obonätet

https://obonätet.ockelbo.se

E-post

E-post

https://outlook.office365.com/mail/

Hantera ditt lösenord

Hantera ditt lösenord

- länk till sida på gavle.se

Schoolsoft

Schoolsoft

- inloggning till lärplattformen