Tillgänglighetsredogörelse

För ockelbo.se

Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur ockelbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Ockelbo kommun har som mål att under 2022 och 2023 upphandla och skapa en ny ockelbo.se så att webben uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven.
Vår ambition är att skapa en bra användarupplevelse för alla besökare. 

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Pdf:er, blanketter och andra publicerade dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Det kan förekomma inkonsekventa länkbeskrivningar.
  • På webbplatsen finns sidor som är kopplade till externa leverantörer som vi inte kan garantera tillgängligheten på.
  • Filmer som livesänds, som till exempel Kommunfullmäktige är inte eftertextade
  • Våra filmer är inte syntolkade.

För ovanstående brister åberopar Ockelbo kommun undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för ockelbo.se.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig

  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan

  • anser att vi inte uppfyller lagkravet.

Meddela oss via e-tjänsten: Brister i digital tillgänglighet - Rapport - öppnas i nytt fönster på annan webbplats

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta: Myndigheten för digital förvaltning - öppnas i nytt fönster på annan webbplats

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (internt) samt granskats av DIGG Myndigheten för digital förvaltning.

Senaste bedömning

Webbplatsen publicerades i januari 2010.

Redogöreslsen uppdaterades senast den 26 oktober 2022