Parkeringsskylt

Parkera rätt i bostadsområdet

Vi har ett gemensamt ansvar för att öka trivsel och säkerhet i våra bostadsområden.

Enskild mark

Våra bostadsområden och dess markområden betraktas som enskild mark. Vi anlitar ett privat bevakningsföretag som ser till att parkeringsbestämmelserna följs.

Vi avgör var på området trafik med olika fordon får förekomma och var det är tillåtet att parkera. Vi har skyltar som visar detta. I princip all biltrafik är förbjuden inom området.

Du får ställa upp bilen max tio minuter om du behöver lasta i och ur tunga saker, men var snäll och tänk på var och hur du ställer den och låt inte motorn stå på tomgång. 

Tänk på följande:

 • Parkera inom markerad bilplats
 • Respektera uppsatta märken och skyltar
 • Tala om för dina gäster var de får parkera
 • Medverka till att all parkering sker på parkeringsplatserna
 • Parkeringsplatserna får endast användas till uppställning av körklara personbilar och motorcyklar.
 • Parkeringsplatserna får inte användas till:
  Lastbilar och andra släpfordon.
  Avregistrerade bilar och bilar med körförbud.
 • Du ansvarar själv för snöskottning av din hyrda plats.

Motorvärmarplatser

Motorvärmarplatser finns att hyra i de flesta av våra bostadsområden. Om du är intresserad av dessa kan du kontakta oss på kontoret.

Motorvärmarsladden får under inga omständigheter lämnas kvar på motorvärmarstolpen. Dessutom skall motorvärmaruttaget vara låst!

Tvätta bilen

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gården eller på parkeringsplatser.
För att skona vår miljö hänvisar vi till bensinstationen med tvättmöjligheter.