Tvättstugan
Regler och skötselinstruktioner

Tvättning får ske endast mellan kl. 7.00 OCH 21.00. max fem timmar per tvättpass, t. ex. 7.00 - 12.00, 12.00 - 17.00 eller 17.00 - 21.00. Man får inte ändra de tvättider som finns angivna på uppsatt tvättlista.

All tvättning på söndagar och helgdagar är förbjuden, utom där tvättstugan ligger i friliggande hus.

Man får inte boka sig för fler än en tvättid åt gången genom att anteckna sig för t. ex. tvättid varje onsdag.

Maskinerna skall göras ren efter varje tvättpass. Detta gäller även tvätt- och sköljmedelsfacken.

Strömbrytare till alla maskiner skall slås av efter tvättpasset.

Tvättstugan skall städas och sopor tas bort (t.ex. tomma tvättmedelspaket) efter varje tvättpass.

Tvättstugan får endast användas av de som bor i området.

Har man inte börjat tvätta efter en timme på bokad tvättid har en annan hyresgäst rätt att utnyttja tvättiden.

Tvätt av mattor i tvättmaskinerna är inte tillåten.