Tack för din tid som hyresgäst hos Ockelbogårdar!

Detta är viktig information till dig som flyttar ur en lägenhet hos oss:

Uppsägning av lägenheten
Standard kontrakt - 3 mån uppsägning: Uppsägningen måste ske skriftligt och före månadsskiftet tre månader innan du vill flytta ut. 

Exempel:
Om du vill flytta ut den 30 april måste du säga upp din lägenhet senast den 31 januari.Skulle du vänta till t ex den 1 februari räknas uppsägningen från 1 mars, vilket betyder att ditt utflyttningsdatum skulle bli 31 maj (3 månader: mars, april och maj).


Inlämning av nycklar och informationspärm
Alla utkvitterade nycklar och din informationspärm ska lämnas in till oss senast kl. 12.00 den sista kontraktsdagen. Ej återlämnade nycklar och pärm debiteras.


Avflyttnings- och städbesiktningar

Avflyttningsbesiktning

När du flyttar kommer din lägenhet att besiktas av besiktningsman och ett besiktningsprotokoll upprättas.  Detta protokoll ger vi sedan till efterkommande hyresgäst vid inflyttning.  Protokollet visar lägenhetens status/skick.

Följande saker kontrolleras:

 • Generellt skick jämfört med föregående besiktningsprotokoll

 • Om några reparationer behöver göras innan lägenheten ska hyras ut igen (felanmälningar)

 • Om några skador uppstått under kontraktstiden som inte betraktas som normalt slitage.

 • Att garage/lägenhetsförråd/matkällare/altan och balkong är tömda/städade. 

Vi debiterar inte för normalt slitage och löpande reparationer, men för: 

 • Bortkörning av personliga ägodelar

  (t.ex. gardinstänger, lampor, möbler, kvastar, blomkrukor, mattor m.m.) som lämnats kvar i lägenheten eller i tillhörande utrymmen liksom garage, lägenhetsförråd, matkällare, altan och balkong m.m.

 • Onormalt slitage (t.ex. fettfläckar/ kattklös på tapet, ritat på tapet m.m.)

 • Om man tagit med sig något som tillhör lägenheten

  (t.ex. väggbeslag till gardinskenor, brandvarnare, hatthylla, m.m.)

 • Skadegörelse (t.ex. sönderslagna dörrar m.m.)

Städbesiktningar
Vid avflyttning kommer din lägenhet också att städbesiktas av vår lokalvårdsenhet.

Om det finns anmärkningar på städningen kommer vi att kontakta dig så du har chansen att åtgärda detta själv.  Är det fortfarande inte godkänt kommer personal från lokalvårdsenheten att städa lägenheten och du debiteras för det antal timmar arbetet tagit att utföra.
OBS!  Ingen städbesiktning görs när en ny hyresgäst flyttar in direkt efter avflyttande hyresgäst!