NY DATASKYDDSFÖRORDNING

Den 25 maj 2018 blir Dataskyddsförordningen svensk lag. Den nya dataskyddsförordningen från EU kallas även för GDPR vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen ersätter vår svenska Personuppgiftslag (PUL). Syftet med den nya lagen är att skydda den enskilda individens integritet. Se vår Integritetspolicy.