Verkställande direktör

Namn:
Anders B Lundh
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 00
E-post:
anders.lundh@ockelbo.se

Fastighetschef

Namn:
Jens Dahlman
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297- 553 24 (vardagar kl 8-9)
E-post:
jens.dahlman@ockelbo.se

Ekonomichef

Namn:
Henrik Brolin
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 03
E-post:
henrik.brolin@ockelbo.se

Städledare

Namn:
Lilian Skoglund
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-55 556
E-post:
lilian.skoglund@ockelbo.se

Koordinator

Namn:
Ida Järnkrok
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 28
E-post:
ida.jarnkrok@ockelbo.se

Ekonomi/Fastighet

Namn:
Siv Persson
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 01
E-post:
siv.persson@ockelbo.se

Bokonsulent

Namn:
Gunnar Hallberg
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 05
E-post:
gunnar.hallberg@ockelbo.se

Kundtjänst/Marknad

Namn:
Moa Eriksson
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 04
E-post:
moa.eriksson@ockelbo.se

Kundtjänst/Marknad

Namn:
Denice Persson
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 02
E-post:
denice.persson@ockelbo.se

Bovärd

Namn:
Hanna Bjurling
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-554 13 (vardagar kl 8-9)
E-post:
hanna.bjurling@ockelbo.se

Bovärd

Namn:
Kari Leinonen
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-554 15 (vardagar kl 8-9)
E-post:
kari.leinonen@ockelbo.se

Bovärd

Namn:
Mattias Frank
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-554 12 (vardagar kl 8-9)
E-post:
mattias.frank@ockelbo.se

Vaktmästare

Namn:
Mikael Lang
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 00

Drifttekniker

Namn:
Joakim Forsman
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-554 11 (vardagar kl 8-9)
E-post:
joakim.forsman@ockelbo.se

Byggruppen

Namn:
Sven-Erik Jonsson
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 00

Byggruppen

Namn:
Mats Larsson
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 00

Byggruppen

Namn:
Peter Persson
Adress:
Södra Åsgatan 16
Ort:
Ockelbo
Telefon:
0297-553 00