Välkommen hem!

Ockelbogårdar är ett allmännyttigt bostadsföretag som bildades 1952. Vårt mål är att förvalta goda bostäder till rimlig kostnad för hyresgästen.

Ockelbogårdar har lägenheter i centralorten Ockelbo samt i Jädraås, Åmot och Lingbo. Dessutom har vi lokaler jämnt fördelade i Ockelbo med omnejd. Bostäderna består av lägenheter med hyresrätt samt seniorboenden.

Vill du veta mer om våra tjänster och vår service till dig, kontakta oss på telefon 0297-553 00 eller maila ockelbogardar@ockelbo.se

NYHET

Ny VD utsedd till Ockelbogårdar