Styrelsen Ockelbogårdar AB - 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Patrik Jonsson, ordförande (s) Anders Öquist (s)
Ann-Christin Persson Georgsdotter, vice ordförande (s) Inger Norell Prepula (s)
Birger Larsson (c) Lena Schenström (c)
Joel Strömner (sd) Linus Gunnarsson (m)
Björn Östberg (m)
Krister Söderberg (opol) -
Lars Bergmark (opol) -
   

Lekmannarevisorer

 
Mats Åstrand (s)  
   

Auktoriserad revisor

 
PwC  
   

Huvudansvarig revisor

 
Annika Wedin