Skoldatatek

Skoldatateket är en del i kommunens elevstöd med fokus på IT-användning och medverkar till inkluderande lösningar.

Skoldatateket tillhör den centrala elevhälsan. Arbetet sker i nära samarbete med specialpedagogerna och Utbildnings- och kulturförvaltningens IT-samordnare. Specialpedagogerna utreder och prioriterar elevernas behov medan Skoldatateket ansvarar för utrustningen och utbildar elever i de hjälpmedel de behöver. Hjälpmedel kan t ex vara dator, digitala tjänster eller program.

Våra hjälpmedel och verktyg

Våra hjälpmedel och verktyg

Ockelbos grundskolor

Länkar

Länkar

Till myndigheter, föreningar och tjänster