Skoldatatek

Skoldatateket är en del i kommunens elevstöd med fokus på IT-användning och medverkar till inkluderande lösningar.

Skoldatateket tillhör den centrala elevhälsan. Arbetet sker i nära samarbete med specialpedagogerna och Utbildnings- och kulturförvaltningens IT-samordnare. Specialpedagogerna utreder och prioriterar elevernas behov medan Skoldatateket ansvarar för utrustningen och utbildar elever i de hjälpmedel de behöver. Hjälpmedel kan t ex vara dator, digitala tjänster eller program.

Våra hjälpmedel och verktyg

Våra hjälpmedel och verktyg

Ockelbos grundskolor

Länkar

Länkar

Till myndigheter, föreningar och tjänster

Kontaktinformation

Här signerar vårdnadshavare avtal för utrustning, efter beslut av elevhälsan.