FÖRSKOLA

Förskolan är en frivillig skolform och vänder sig till barn från 1 års ålder och fram till höstterminen det år barnet fyller 6 år. Utbildningen och undervisningen i förskolan styrs av Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan Lpfö 18 (Curriculum for the Preschool Lpfö 18) och Allmänna råd för förskolan. I dokumentet ”Regler och riktlinjer” kan ni läsa mer om vad som gäller gällande ansökan, placering och vistelsetider för Ockelbo kommuns förskolor.

I Ockelbo kommuns regi har vi 5 st förskolor, varav 2 st är placerade i centrala Ockelbo, Wij och Stenhuggarens förskola och 3 st är placerade i byarna, Jädraås, Lingbo och Åmot. På kommunens förskolor ska alla barn och vuxna känna sig trygga och bli respekterade för den dem är. Inget barn eller vuxen ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar utbildningen. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för förskolans fortsatta utveckling av utbildningen och undervisningen.

Som medarbetare hos oss får du tillgång till friskvårdsbidrag, avgiftsfri pedagogisk lunch och arbetskläder för inne- och utomhusbruk. Vi genomför kontinuerligt olika fortbildningsinsatser.

Förskolorna i Ockelbo kommun har 6 utvecklingsdagar per år då förskolan är stängd, dessa förläggs 3 per termin. Datumen finns i dokumentet ”Avvikelse från ordinarie öppethållande”.

Öppettider

Helgfri måndag till fredag kl 06.00-17.30. Vid behov till kl 18.30.

Frånvaro

Vid sjukdom och annan frånvaro meddela förskolan via Unikum och telefon. Informera förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka. Vi följer Region Gävleborgs rekommendationer att ha minst en feberfri dag hemma. Vid magsjuka bör barnet vara symtomfritt i 48 timmar.

Unikum

Ockelbo kommun använder lärplattformen Unikum som är en internetbaserad kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare. I Unikum ska du som vårdnadshavare lägga in ditt barns vistelsetider och anmäla frånvaro. I Unikum kan du som vårdnadshavare följa utbildningen och ta del av aktuell information från förskolan.

Jädraås förskola

Jädraås förskola

- byförskola i Jädraås

Bild på små barn som målar

Lingbo förskola

- byförskola i Lingbo

Flicka med potatis

Stenhuggarens förskola

- förskola i norra delen av Ockelbo

Wij förskola

Wij förskola

- förskola i södra delen av Ockelbo

Åmots förskola

Åmots förskola

- byförskola i Åmot

Svalan

Svalan

- föräldrakooperativ