FÖRSKOLA

I Ockelbo finns 14 förskoleavdelningar i kommunal regi. Två förskolor med vardera fem avdelningar finns i centrala Ockelbo. Fr.o.m november 2016 finns en ny förskoleavdelning, Ängen, på Gäverängeskolan för barn 1-5 år. Byarna Åmot, Lingbo och Jädraås har varsin förskoleavdelning. Dessutom finns föräldrakooperativet Svalan samt fristående förskolan Lilla jag.

Utbildningen i förskolan styrs av skollag, läroplan Lpfö98 (Curriculum for the Preschool Lpfö 98), diskrimineringslag samt skolverkets allmänna råd för förskolan. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor främjas.

JÄDRAÅS FÖRSKOLA

JÄDRAÅS FÖRSKOLA

- byförskola i Jädraås

Bild på små barn som målar

LINGBO FÖRSKOLA

- byförskola i Lingbo

Flicka med potatis

STENHUGGARENS FÖRSKOLA

- förskola i norra delen av Ockelbo

WIJ FÖRSKOLA

WIJ FÖRSKOLA

- förskola i södra delen av Ockelbo

ÅMOTS FÖRSKOLA

ÅMOTS FÖRSKOLA

- byförskola i Åmot

SVALAN

SVALAN

- föräldrakooperativ

Kontaktinformation