Bild från Wij förskolas utegård

Wij förskola

- förskola i södra delen av Ockelbo

Wij förskola består av åtta avdelningar, fördelade på två byggnader. Förskolan ligger centralt i Ockelbo med gångavstånd till centrum, skog och Wij trädgårdar.