Elever utanför Åbyggeby skola

Åbyggeby skola

Åbyggeby skola ligger i en naturskön miljö 7 kilometer från centrala Ockelbo. Skolan har bra förutsättningar för uteaktiviteter med fotbollsplan, bad och fiskemöjligheter på sommaren och egen isplan och skidspår på vintern.

Åbyggeby skola omfattar förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidshem. Lärarna undervisar i de ämnen de har utbildning för vilket innebär att eleverna får ämneskompetenta lärare. Lärarna jobbar utifrån att eleverna vid Åbyggeby är allas gemensamma barn.

I förskoleklassen jobbar vi aktivt och medvetet med språket för att ge den grund som skolan sedan bygger på och när eleverna sedan börjar årskurs 1 så ges möjlighet att skriva sig till läsning med datorstöd.