SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ockelbo kommun erbjuder omsorg, vård och social service till sina invånare. Det gäller insatser för personer med olika typer av funktionsnedsättning, äldre, barn och familjer eller enskilda med problem. 

Tystnadsplikt

På socialtjänsten har alla anställda tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller Dina/Era personliga förhållanden. Handlingarna som kommer att finnas hos oss är sekretessbelagda och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem.