SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ockelbo kommun erbjuder omsorg, vård och social service till sina invånare. Det gäller insatser för personer med olika typer av funktionsnedsättning, äldre, barn och familjer eller enskilda med problem. 

Tystnadsplikt

På socialtjänsten har alla anställda tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller Dina/Era personliga förhållanden. Handlingarna som kommer att finnas hos oss är sekretessbelagda och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd, hjälp och boende som underlättar din vardag

GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRMYNDARE

GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRMYNDARE

- Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

FÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST

Handläggs av Region Gävleborg, X-trafik.

hand som skriver

ANSÖKAN & ÖVERKLAGAN

Så här gör du